Wolność finansowa – stan, do którego powinieneś dążyć za wszelką cenę

Jeśli wiesz, czym jest wolność finansowa, dlaczego wciąż martwisz się o pieniądze?
wolność finansowa wolność finansowa
Wolność finansowa. Foto Money Breaker

Wolność finansowa to nie tylko posiadanie “odpowiedniej ilości gotówki”, ale przede wszystkim całkowita zmiana nawyków, świadome wybory, odpowiedni mindset i jakość życia, na którą zasługujesz.


Czym jest wolność finansowa?

Wolność finansowa to stan, w którym twój majątek i dochody pasywne pozwalają ci na życie bez konieczności regularnego zarobkowania. Innymi słowy, jest to sytuacja, w której masz wystarczająco dużo zasobów finansowych, aby pokryć swoje życiowe koszty i pozwolić sobie na komfortowe życie bez ciągłego martwienia się o pieniądze.

wolność finansowa definicja
Wolność finansowa definicja Money Breaker. Foto: mw/nurmiftah

Ale wolność finansowa to nie tylko kwestia liczb w banku. To również pewność siebie i spokój ducha, wynikający z wiedzy, że masz kontrolę nad swoimi finansami, zamiast być przez nie kontrolowanym. To możliwość podejmowania decyzji życiowych nie na podstawie ceny, ale na podstawie tego, co jest dla ciebie ważne. To wolność wyboru, czy chcesz kontynuować pracę, którą kochasz, bez presji finansowej, czy też zdecydować się na wcześniejszą emeryturę, podróże, czy poświęcenie czasu na pasje i hobby.

Wolność finansowa oznacza również odpowiedzialność. Odpowiedzialność za planowanie, zarządzanie i inwestowanie swoich zasobów w taki sposób, aby były zrównoważone i trwałe na przestrzeni lat. Oznacza to zrozumienie i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, ekonomicznych i osobistych.

Aby osiągnąć wolność finansową, potrzebujesz solidnego planu, który obejmuje oszczędzanie, inwestowanie, minimalizowanie długów i zarządzanie ryzykiem. To także ciągła edukacja i dostosowywanie strategii do swoich zmieniających się potrzeb i celów życiowych.

Prawdziwa wolność finansowa leży również w mentalności. To przesunięcie punktu widzenia z “muszę pracować, aby zarobić” na “moje zasoby pracują dla mnie”. To zrozumienie, że pieniądze są narzędziem, które może pracować na twoją korzyść, jeśli zostanie mądrze zainwestowane i zarządzane. To także umiejętność dostosowania się do nieoczekiwanych zmian życiowych, mając finansową poduszkę bezpieczeństwa, która pozwala ci na spokojne przetrwanie trudnych okresów.

Wolność finansowa to także zrozumienie, że pieniądze to nie wszystko. To zdanie sobie sprawy, że prawdziwe bogactwo może być mierzone nie tylko stanem konta, ale także jakością życia i relacji z innymi ludźmi. To także umiejętność bycia wdzięcznym za to, co już masz, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy swojej sytuacji finansowej.

Finansowa wolność nie jest zarezerwowana wyłącznie dla osób o wysokich dochodach. Osoby zarabiające skromne sumy także mogą osiągnąć pewien stopień niezależności finansowej poprzez mądre zarządzanie pieniędzmi, minimalizowanie długów i inwestowanie w przyszłość.

Korzyści płynące z wolności finansowej

Wolność finansowa może przynieść znaczące korzyści w wielu aspektach życia, od poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, poprzez wzmocnienie więzi społecznych, aż po umożliwienie realizacji osobistych pasji i celów. Jest to stan, który pozwala na pełniejsze i bardziej świadome życie, z dala od codziennych obaw o finanse.

Korzyści finansowe

Wolność finansowa umożliwia zarządzanie własnym czasem i zasobami bez presji natychmiastowej konieczności zarabiania na życie. Pozwala to na podejmowanie decyzji finansowych i inwestycyjnych z długoterminowej perspektywy, bez konieczności reagowania na krótkoterminowe wahania rynkowe.

Zdrowotnie

Redukcja stresu związanego z finansową niepewnością może mieć pozytywny wpływ na stan zdrowia. Stres finansowy jest uznawany za jedną z głównych przyczyn problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a jego zmniejszenie, dzięki osiągnięciu wolności finansowej, może prowadzić do poprawy ogólnego samopoczucia i zdrowia.

Możliwość pokrycia kosztów wysokiej jakości opieki zdrowotnej bez dodatkowego obciążenia budżetu to kolejny aspekt zdrowotny wolności finansowej.

Korzyści społeczne

Wolność finansowa może przyczynić się do głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Posiadając stabilność finansową, zyskujesz więcej czasu na budowanie i pielęgnowanie relacji z rodziną i przyjaciółmi. Możesz angażować się w działalność społeczną, wolontariat lub inne formy pomocy, co z kolei może przynosić poczucie spełnienia i zwiększać dobrostan psychiczny.

Jak podkreśla Psychology Today, uczestnictwo w działaniach społecznych i posiadanie silnych więzi społecznych ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i może nawet wydłużać życie.

Zyskując wolność finansową, zwiększa się możliwość inwestowania we własny rozwój osobisty i edukację, co pozwala na naukę nowych umiejętności, podróże edukacyjne lub po prostu na rozwijanie swoich pasji. To z kolei może prowadzić do większej satysfakcji życiowej i osobistego wzrostu.

Korzyści zawodowe

Wolność finansowa umożliwia podejmowanie pracy z powodu zainteresowania nią, a nie z konieczności zarobku. To z kolei może prowadzić do wyboru bardziej satysfakcjonujących i pasjonujących projektów zawodowych. Jak zauważa Harvard Business Review, pracownicy, którzy czują pasję do swojej pracy, są często bardziej zaangażowani, produktywni i czerpią większą satysfakcję z wykonywanych zadań.

Dodatkowe korzyści

Wolność finansowa daje możliwość podejmowania decyzji życiowych opartych na własnych wartościach i aspiracjach, a nie na finansowych ograniczeniach. To może obejmować wybór miejsca zamieszkania, stylu życia, a nawet codziennych aktywności, które przynoszą radość i zadowolenie. Wolność finansowa pozwala na życie zgodne z własnymi priorytetami i wartościami, co jest niebywale istotne dla ogólnego poczucia szczęścia.

Na poziomie globalnym, osoby finansowo niezależne mogą mieć większy wpływ na świat poprzez inwestycje w przedsięwzięcia społeczne i ekologiczne. Wolność finansowa może przekładać się na większą zdolność do wspierania zrównoważonego rozwoju i inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia na świecie.

Wpływ edukacji i wychowania

Edukacja i wychowanie mają ogromny wpływ na możliwość osiągnięcia wolności finansowej. Osoby, które od młodych lat są uczone zarządzania pieniędzmi, oszczędzania i inwestowania, są lepiej przygotowane do podejmowania mądrych decyzji finansowych w dorosłym życiu. Edukacja finansowa pomaga zrozumieć, jak działają pieniądze, jakie są zasady ekonomii oraz jak skutecznie zarządzać osobistym budżetem. Uczy również o konsekwencjach finansowych różnych wyborów życiowych, takich jak zaciąganie i spłacanie długów, konsumpcjonizm czy inwestowanie.

Wychowanie, z kolei, wpływa na podejście do pieniędzy i wartości związane z finansami. Osoby wychowywane w duchu oszczędności i odpowiedzialności finansowej często praktykują te zasady w życiu dorosłym. Rodzice, którzy uczą dzieci wartości pieniądza, pracy za wynagrodzenie, a także konsekwencji finansowych, kształtują postawy, które mogą prowadzić do stabilności finansowej i niezależności.

Wiedza i umiejętności nabyte dzięki edukacji finansowej, wsparte odpowiednim wychowaniem, pozwalają na lepsze planowanie finansowe, unikanie pułapek zadłużenia i budowanie majątku. To fundamenty, na których można osiągnąć wolność finansową, rozumianą jako stan, w którym masz wystarczające środki finansowe, by żyć życiem zgodnym z własnymi wyborami, bez konieczności martwienia się o bieżące wydatki czy przyszłą emeryturę.

Dla wielu pieniądze są tajemnicą. To nie liczby są skomplikowane – matematyka stojąca za budowaniem bogactwa jest szokująco prosta – ale bagaż mentalny, który nas przytłacza: psychologia, emocje, dyscyplina, presja rówieśników.

Brief Guide to Financial Freedom – JD Roth

Pierwsze kroki w kształtowaniu świadomości finansowej to:

Rozpoczęcie od podstaw: Zacznij od zrozumienia, czym są dochody, wydatki, oszczędności i inwestycje. Poznanie podstawowych terminów związanych z finansami jest niezbędne do dalszej edukacji.

Planowanie budżetu: To kluczowy element zarządzania finansami. Polega na śledzeniu dochodów i wydatków, aby zrozumieć, gdzie pieniądze się znajdują i jak są wydawane.

Ustawienie celów finansowych: Krótko- i długoterminowe cele finansowe mogą motywować do oszczędzania i odpowiedzialnego wydawania.

Edukacja na temat długu: Zrozumienie, jak działają odsetki, jakie są konsekwencje zadłużenia się oraz jak zarządzać i unikać długów, jest niezbędne do utrzymania zdrowej kondycji finansowej.

Oszczędzanie: Nauka systematycznego odkładania pieniędzy na nagłe wypadki, przyszłe wydatki lub inwestycje. To także zrozumienie wartości pieniądza w czasie i wpływu inflacji na oszczędności.

Inwestowanie: Poznanie podstawowych zasad inwestowania, różnych typów inwestycji, oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, aby móc zwiększać swoje majątek w sposób przemyślany.

Wykorzystanie narzędzi finansowych: Zapoznanie się z różnymi narzędziami, które mogą pomóc w zarządzaniu finansami, takimi jak aplikacje do budżetowania, kalkulatory finansowe czy platformy inwestycyjne.

Edukacja podatkowa: Zrozumienie systemu podatkowego, możliwości optymalizacji podatkowej i wpływu podatków na osobiste finanse.

Planowanie emerytalne: Świadomość znaczenia wcześniejszego planowania emerytalnego i zrozumienie opcji, które są dostępne, takich jak konta emerytalne, plany oszczędnościowe i inne.

Ochrona majątku: Wiedza na temat ubezpieczeń i innych form ochrony majątku, które mogą pomóc w zabezpieczeniu finansowym w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Edukacja ciągła: Świat finansów jest dynamiczny i ciągle się zmienia, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z aktualnymi trendami, regulacjami i narzędziami finansowymi.

Dochód pasywny i inwestycje

Dochód pasywny to forma zarobku, która nie wymaga aktywnego uczestnictwa w procesie pracy na bieżąco. Innymi słowy, jest to zarobek, który po wstępnym okresie inwestycji czasu, pieniędzy lub innych zasobów, nadal generuje przychód bez konieczności ciągłego zaangażowania. Przykłady dochodu pasywnego obejmują wynajem nieruchomości, dywidendy z inwestycji, zyski z udziałów w przedsiębiorstwach, czy przychody z praw autorskich do dzieł, takich jak książki czy oprogramowanie.

W kontekście wlności finansowej, dochód pasywny ma niebagatelne znaczenie, ponieważ pozwala na budowanie źródeł przychodu, które mogą przewyższać wydatki, tym samym umożliwiając osiągnięcie stanu, w którym praca zarobkowa nie jest już koniecznością do utrzymania pożądanego standardu życia. Dochód pasywny pozwala na otrzymywanie wynagrodzenia nawet długo po zakończeniu pracy nad danym projektem.

Zwiększając dochód pasywny, możesz stopniowo redukować zależność od tradycyjnego zatrudnienia i zyskać większą kontrolę nad własnym czasem oraz przyszłością finansową.

Według raportu “Global Wealth Report” opublikowanego przez Credit Suisse, osoby, które osiągnęły wysoki poziom wolności finansowej, często posiadały zdywersyfikowane źródła dochodu, w tym znaczące udziały w dochodach pasywnych. To pokazuje, że dochód pasywny może być ważnym składnikiem portfela finansowego, który przyczynia się do stabilności finansowej i umożliwia osiągnięcie niezależności finansowej.

Dochód pasywny ma również wpływ na jakość życia i zdrowie psychiczne, ponieważ redukuje stres związany z ciągłą potrzebą generowania dochodu. Z raportu “Stress in America” przeprowadzonego przez American Psychological Association wynika, że problemy finansowe są jednym z głównych źródeł stresu dla Amerykanów. Dochód pasywny może więc przyczynić się do zmniejszenia tego stresu, oferując większe poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Budowanie dochodu pasywnego wymaga świadomego planowania i często inwestycji początkowych. Z biegiem czasu jednak, jak pokazują dane z różnych źródeł, takie inwestycje mogą przynosić stabilne zyski, które umożliwiają stopniowe odchodzenie od aktywnej pracy zawodowej. To z kolei otwiera drogę do wolności finansowej, gdzie praca staje się wyborem, a nie koniecznością.

Osiągnięcie wolności finansowej poprzez dochód pasywny nie jest jednak procesem natychmiastowym. Wymaga ono czasu, cierpliwości, a także odpowiedniej wiedzy i umiejętności finansowych. Jak podkreślają eksperci z dziedziny finansów osobistych, takich jak Robert Kiyosaki czy Warren Buffett, kluczem jest edukacja finansowa, umiejętne inwestowanie i konsekwentne budowanie portfela dochodów pasywnych.

Dywersyfikacja dochodów i inwestycji

Nie bez znaczenia na możliwość osiągnięcia wolności finansowej jest także różnorodność źródeł dochodu pasywnego i dywersyfikacja inwestycji, która może chronić przed ryzykiem związanym z wahaniem koniunktury w określonych sektorach rynku.

Jak wskazują badania opublikowane m.in. przez Forbes czy Harvard Business Review, inwestorzy, którzy posiadają zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, często lepiej radzą sobie w okresach kryzysów finansowych, zachowując stabilny poziom dochodów.

W kontekście globalnej gospodarki, gdzie niestabilność rynków finansowych i zmienność ekonomiczna stają się coraz bardziej powszechne, zróżnicowany dochód pasywny może służyć jako bufor finansowy, zabezpieczając przed nieoczekiwanymi wydarzeniami gospodarczymi, które mogą wpłynąć na tradycyjne źródła dochodu. Przykładem mogą być okresy recesji, kiedy to dochody z pracy mogą być zagrożone z powodu redukcji etatów lub spadku popytu na usługi i produkty.

Dywersyfikacja przychodów może obejmować posiadanie tradycyjnej pracy na etacie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, generowanie dochodu pasywnego z inwestycji w nieruchomości, papierów wartościowych, jak również z praw autorskich czy programów partnerskich. Zarabianie pieniędzy z różnych źródeł to sposób na zabezpieczenie się przed niespodziewanymi zmianami w jednym sektorze rynku, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze główne źródło dochodu.

Jak osiągnąć wolność finansową?

Poniżej znajdziesz kroki, które należy podjąć, w celu osiągnięcia wolności finansowej:

 • Oceń swoją sytuację finansową
 • Naucz się zarządzania budżetem
 • Określ cele finansowe
 • Spłać długi! (na zawsze)
 • Zbuduj poduszkę finansową
 • Wydawaj mniej, niż zarabiasz
 • Najpierw zapłać sobie
 • Inwestuj, ale z głową
 • Stwórz dochód pasywny
 • Wykup odpowiednie ubezpieczenie

1. Oceń swoją sytuację finansową

Ocena Twojego obecnego stanu finansowego jest pierwszym i niezbędnym krokiem w kierunku osiągnięcia wolności finansowej. To proces, który pozwala zrozumieć, jak wygląda Twoja sytuacja dotycząca aktywów, długów oraz przepływów finansowych. Bez wiedzy, w którym miejscu aktualnie jesteś, nie będziesz w stanie ruszyć naprzód.

Analiza dochodów i wydatków

Zacznij od spisania wszystkich miesięcznych dochodów. Do tej kategorii zaliczają się wszystkie Twoje zarobki, renty, dywidendy czy inne wpływy. Następnie, szczegółowo zrejestruj wydatki. Podziel je na kategorie, takie jak opłaty mieszkaniowe, żywność, transport, rozrywka. Używając na przykład tabeli, zestaw obie wartości obok siebie, aby zobaczyć, jakie masz miesięczne saldo.

Wyznaczanie wartości netto

Twoja wartość netto to różnica między wartością Twoich aktywów (wszystko, co posiadasz i co ma wartość) a długami (wszystko, co jesteś winien). Aby wyliczyć wartość netto, sporządź listę aktywów i oblicz wartość każdego z nich. Następnie, zrób to samo dla długów. Różnica między sumą wszystkich aktywów a sumą długów jest Twoją wartością netto.

Aktywa mogą obejmować:

 • Środki na kontach bankowych
 • Nieruchomości
 • Inwestycje (np. akcje, fundusze)
 • Wartościowe przedmioty osobiste

Długi to na przykład:

 • Kredyty hipoteczne
 • Pożyczki studenckie
 • Salda kart kredytowych

2. Naucz się zarządzania budżetem

Zarządzanie budżetem domowym to proces planowania wydatków w oparciu o dochody. Pozwala to na świadome podejmowanie decyzji, jakie kwoty możesz przeznaczać na konsumpcję bieżącą, oszczędności i inwestycje. Dzięki planowaniu wydatków możesz określić priorytety finansowe i zapewnić, że Twoje koszty życia nie przekroczą dochodów.

Kontrola wydatków jest z kolei procesem monitorowania i regulowania rzeczywistych wydatków, tak aby nie przekraczały one wcześniej zaplanowanych w budżecie limitów. Nawet najlepiej zaplanowany budżet nie przyniesie oczekiwanych korzyści, jeżeli nie będzie przestrzegany. Regularne przeglądanie wydatków i dostosowywanie ich do zmieniających się okoliczności finansowych pozwala na utrzymanie dyscypliny finansowej.

Umiejętne zarządzanie budżetem i kontrola wydatków umożliwiają maksymalizację oszczędności i inwestycji, które z czasem mogą przynieść dochody pasywne – niezwykle istotne dla osiągnięcia finansowej wolności.

Prócz tego, zarządzanie budżetem oraz kontrola wydatków uczą dyscypliny finansowej i pomagają w rozwijaniu nawyków, które są niezbędne do utrzymania zdrowej sytuacji finansowej przez całe życie. Jeśli nauczysz się zarządzać swoimi finansami już teraz, będziesz lepiej przygotowany do adaptacji w przypadku negatywnych zmian ekonomicznych.

Gdy budżet jest przestrzegany, a wydatki są pod kontrolą, z łatwością unikniesz zadłużenia, które często staje się barierą na drodze do wolności finansowej. Zamiast spłacać wysokooprocentowane długi, lepiej przeznaczyć te środki przeznaczyć na inwestycje, które z czasem będą przynosić zwrot.

3. Określ cele finansowe

Aby osiągnąć wolność finansową, konieczne jest precyzyjne określenie celów finansowych. Cele te powinny być SMART, czyli specyficzne, mierzalne, osiągalne, istotne i ograniczone czasowo. Określ, jakie masz oczekiwania wobec swojego życia finansowego i co dokładnie chcesz osiągnąć. Czy chodzi o zabezpieczenie emerytalne, posiadanie domu bez hipoteki, czy zdolność do podróżowania bez obaw o koszty? Wyznaczenie celów pozwoli Ci stworzyć plan działania i śledzić postępy.

Cele finansowe powinny być wyraźnie określone i mierzalne. Warto, abyś zaplanował krótko-, średnio- i długoterminowe cele. Przykładem celu krótkoterminowego może być zbudowanie funduszu awaryjnego, średnioterminowego – spłata długów, a długoterminowego – zabezpieczenie środków na emeryturę. Aby ułatwić sobie priorytetyzację, użyj tabeli:

PriorytetCel finansowyTermin realizacji
1Zbudowanie funduszu awaryjnego1 rok
2Spłata długów3 lata
3Zabezpieczenie emerytury30 lat

Po ustawieniu celów stwórz plan działania, który uwzględni Twoje przychody i wydatki. Plan ten powinien zawierać konkretne działania, jakie należy podjąć, aby osiągnąć każdy określony cel. Używaj narzędzi do monitorowania postępów, takich jak aplikacje do zarządzania budżetem lub arkusze kalkulacyjne, które pomogą Ci śledzić postępy i zachować determinację.

4. Spłać długi! (na zawsze)

Spłata długów jest jednym z najważniejszych kroków na drodze do osiągnięcia finansowej wolności. Długi, zwłaszcza te o wysokim oprocentowaniu, mogą znacząco ograniczać Twoją zdolność do oszczędzania i inwestowania, a co za tym idzie, budowania przyszłego majątku. Wysokie miesięczne raty i odsetki mogą pochłaniać znaczną część dochodów, ograniczając możliwości finansowe i zwiększając zależność od zewnętrznych źródeł finansowania.

Sprawdź, jak wyjść z długów

Aby zacząć proces spłaty długów, zacznij od dokładnego wypunkotwania wszystkich swoich zobowiązań. Ważne jest, abyś znał całkowitą kwotę długu, wysokość oprocentowania oraz terminy spłat. Następnie ustal strategię spłaty długów, która będzie dla Ciebie najefektywniejsza.

Możesz rozważyć strategię “śnieżnej kuli”, która polega na spłacie najmniejszych długów najpierw, co może dawać szybkie rezultaty i zwiększać motywację lub wybrać metodę “lawiny”, w której skupisz się na długach z najwyższym oprocentowaniem, co będzie prowadziło do zmniejszenia łącznych kosztów zadłużenia.

Jeśli poważnie myślisz o wolności finansowej, nie baw się w konsolidację czy refinansowanie. Choć oba rozwiązania mogą obniżyć wartość Twojego zadlużenia, to pamiętaj, że Twoim celem nie jest “ulga”, a realne pozbycie się zobowiązań, dzięki czemu szybciej osiągniesz finansową wolność. Przyjmij dogodną strategię, zaciśnij pasa i zacznij spłacać swoje długi!

Pamiętaj, że osiągnięcie finansowej wolności po spłacie długów otwiera nowe możliwości – pozwala na pełniejsze korzystanie z dochodów, inwestowanie w przyszłość i daje spokój ducha. Bez ciężaru długów, możesz swobodniej podejmować decyzje życiowe i zawodowe, nie będąc ograniczonym przez konieczność regularnego spłacania zobowiązań.

5. Zbuduj poduszkę finansową

Poduszka finansowa to swego rodzaju fundusz awaryjny, który chroni Cię finansowo przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń, jak utrata pracy, choroba czy wypadek. Dzięki odpowiedniej wielkości zabezpieczenia, jesteś w stanie ponosić koszty życia, bez konieczności zaciągania zobowiązań typu kredyty czy pożyczki.

Wielkość poduszki finansowej powinna wynosić równowartość 6-miesięcznych kosztów stałych, które ponosisz. Mniejsza ilość zgromadzonych środków może być po prostu niewystarczająca w przypadku poważniejszych zawirowań w Twoim życiu.

Pamiętaj jednak, by środków z poduszki finansowej nie wykorzystywać w innych sytuacjach niż te, które oreśliłeś na wstępie, czyli sytuacjach absolutnie ekstremalnych, gdy tracisz możliwość zarobkowania i nie jesteś w stanie pokryć bieżących kosztów życia.

6. Wydawaj mniej, niż zarabiasz

Przestrzeganie zasady “wydawaj mniej niż zarabiasz” jest fundamentalne dla osiągnięcia wolności finansowej. To podstawowy krok do zbudowania zdrowej sytuacji finansowej, który polega na utrzymaniu wydatków na poziomie niższym niż dochody, co umożliwia generowanie oszczędności i zasobów finansowych.

Ogranicz wydatki, zrezygnuj z niepotrzebnych subskrypcji, zmień plany abonamentowe na niższe, zrób wszystko, co możesz, by w Twojej kieszeni pozostawało maksymalnie dużo pieniędzy, które w dalszej kolejności zainwestujesz.

Pamiętaj, minimalizm jest dobry. Nie żyj ponad stan, nie żyj dla innych, nie podążąj za reklamami, nie bądź konsumentem, a inwestorem. Idź za swoim celem, którym jest wolność finansowa. Jeśli nie będziesz oszczędzał, nigdy nie będziesz wolny.

7. Najpierw zapłać sobie

Metoda “najpierw zapłać sobie” to popularna strategia finansowa, która polega na traktowaniu oszczędności jako pierwszego i niezmiennego wydatku po otrzymaniu wynagrodzenia. Zanim wydasz pieniądze na rachunki, zakupy czy rozrywkę, najpierw przeznaczasz część swoich dochodów na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne. To podejście jest często rekomendowane przez ekspertów finansowych jako sposób na budowanie zabezpieczenia finansowego i osiąganie długoterminowych celów finansowych.

Największe zalety metody “najpierw zapłać sobie”:

 • Budowanie oszczędności: Automatycznie odkładasz środki, zanim będziesz miał szansę je wydać, co skutecznie buduje twoje oszczędności.
 • Priorytet oszczędzania: Traktowanie oszczędności jako priorytetowego wydatku pomaga w utrzymaniu dyscypliny finansowej.
 • Wolność finansowa: Regularne oszczędzanie zapewnia fundament pod przyszłą wolność finansową i umożliwia realizację długoterminowych planów, takich jak emerytura, zakup domu czy edukacja dzieci.

Zacznij od określenia sumy procentowej swoich wpływów, które co miesiąc automatycznie “wypłacisz sobie”. Następnie ustaw automatyczne przelewy na konto oszczędnościowe czy inną formę oszczędzania, którą wybierzesz. Zapomnij o tych środkach. Płacenie najpierw sobie nie polega na wydawaniu tych środków na zachcianki, a właśnie regularne i konsekwentne oszczędzanie lub inwestycje.

Dzieki regularnym wpływom określonej miesięcznej kwoty, zyskasz efekt śnieżnej kuli, czyli szybszego i automatycznego powiększania Twoich oszczędności. Zwłaszcza, gdy wybierzesz produkty z częstą kapitalizacją odsetek.

8. Inwestuj, ale z głową

Inwestowanie jest kolejnym krokiem przybliżającym Cię do osiągnięcia wolności finansowej, ponieważ pozwala nie tylko na ochronę oszczędności przed inflacją, ale również na generowanie pasywnego dochodu, który może z czasem przewyższyć dochody z pracy. Inwestowanie “z głową” oznacza podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych, które są dostosowane do indywidualnej tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego inwestowania oraz celów finansowych.

Pamiętaj jednak, że inwestowanie to nie podejmowanie pochopnych decyzji, a wybranie i trzymanie się przemyślanej strategii inwestycyjnej, najlepiej takiej, która wyczerpuje znamiona inwestowania pasywnego.

Oto kilka przykładów bezpiecznych inwestycji, które możesz rozważyć, bujując swój zdywersyfikowany portfel inwestycyjny:

Obligacje Skarbowe: Są to papiery wartościowe wyemitowane przez rząd, które oferują niższe ryzyko niż akcje. Obligacje skarbowe są uważane za jedne z najbezpieczniejszych inwestycji, ponieważ są zabezpieczone pełnym i wiarygodnym kredytem rządu.

Fundusze Indeksowe i ETF-y: Inwestowanie w fundusze indeksowe i ETF-y (Exchange-Traded Funds) może być bezpieczniejsze niż inwestowanie w pojedyncze akcje, ponieważ zapewniają dywersyfikację, rozpraszając inwestycję na wiele różnych akcji zgodnie z wybranym indeksem rynkowym. Dzięki temu ryzyko jest niższe, gdyż nie jesteś uzależniony od wyników pojedynczej firmy.

Fundusze spółek dywidendowych: Inwestycja w fundusze, które koncentrują się na spółkach wypłacających regularne dywidendy, może zapewnić stały przypływ gotówki. Spółki dywidendowe często są uznawane za mniej ryzykowne, ponieważ zwykle są to dojrzałe i stabilne firmy.

Zrównoważone fundusze inwestycyjne: Fundusze, które inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje, mogą zaoferować dobrą równowagę między ryzykiem a potencjalnym wzrostem, co czyni je atrakcyjnymi dla ostrożnych inwestorów.

Nieruchomości: Inwestowanie w nieruchomości, np. przez zakup nieruchomości na wynajem, może być bezpiecznym sposobem na generowanie pasywnego dochodu, jeśli jest odpowiednio zarządzane i znajduje się w stabilnym rynku.

Pamiętaj, że to tylko kilka przykładów inwestowania pasywnego, które możesz rozważyć, planując osiągnięcie wolności finansowej.

9. Stwórz dochód pasywny

Stworzenie dochodu pasywnego jest procesem, który wymaga planowania, cierpliwości i często pewnego początkowego wkładu kapitałowego lub czasowego. Dochód pasywny odnosi się do pieniędzy zarabianych regularnie z innych źródeł niż tradycyjne zatrudnienie lub działalność gospodarcza, które nie wymagają znacznego zaangażowania czasu i pracy do ich utrzymania.

I choć inwestowanie może być sposobem na osiągnięcie przyzwoitego dochodu pasywnego, to wiąże się to zwykle z koniecznością posiadania większych środków finansowych. Stąd też warto, abyś pomyślał nad zbudowaniem dodatkowych form dochodu pasywnego. Mogą to być np.: programy partnerskie, które umieścisz na swoim blogu, stworzenie treści cyfrowych (zdjęcia, filmy, kursy) które będą dawały Ci regularny dochód.

Możliwości jest wiele, a wszystko zależy wyłącznie od Twojej kreatywności i początkowego zaangażowania. Wiesz dobrze, że jest gro osób, które żyją wyłącznie z tantiem czy licencji. Poszukaj swojej niszy i zbuduj dochód pasywny.

10. Wykup odpowiednie ubezpieczenie

Jeśli poważnie myślisz nad tym, jak osiągną wolność finansową, nie możesz zapomnieć o odpowiednich polisach, które chornią Cię w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak wypadek, choroba, kolicja drogowa czy inne nieprzewidziane sytuacje. Dobrze dobrane ubezpieczenie nie dość, że pokryje ewentualne straty, które poniosleś, to jeszcze zabezpieczy Cię przed ewentualnymi pozwami stron trzecich.

Ubezpieczenia, które powinieneś wziąć pod uwagę, to m.in.:

 • Ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie najemcy / właściciela domu
 • Ubezpieczenie majątkowe (różne)
 • Ubezpieczenie podróżne (w tym KLZ)
 • Ubezpieczenie komunikacyjne (AutoCasco, NNW)
 • Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli nie wiesz, na które polisy powinieneś się zdecydować, określ swoje potrzeby i skonsultuj się z doradcą ubezpieczeniowym.


Na zakończenie pamiętaj, że budowanie wolności finansowej wymaga czasu, planu działania, jasno określonego celu oraz wytrwałości. Nikt z nas nie uczy się chodzić w ciągu godziny, a upadki, siniaki i płacz, są integralną częścią nauki chodzenia, z której nie zrezygnowałeś po pierwszych niepowodzeniach… Powodzenia!

Opracowanie na podstawie wymienionych źródeł i danych własnych: Money Breaker